Ngày 20/12/2019 chuyên đề cấp cụm gồm 3 trường là Trường Mầm non Vành khuyên; Trường Mầm non Sao Mai; Trường Mầm non Lộc Ngãi B, được tổ chức tại Trường Mầm non Sao Mai.

 

Một vài hình ảnh nổi bật của chuyên đề cụm như sau: